Centro de Documentación da AELG
[Texto íntegro]
Obra: Imaxes para unha película
Autor/a: Velo, Carlos
Lugar de gravación: Museo do Pobo Galego (Compostela)
Ano de gravación: 2009
Ledo, Margarita