Centro de Documentación da AELG
«Deixei de escribir por sentirme fóra da literatura que se facía»
Ana Salgado
Autores/as relacionados/as:
Fonte: Protexta 11, Verán 09 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)