Centro de Documentación da AELG
Poema-homenaxe a Avilés de Taramancos
Ledo, Margarita
Autores/as relacionados/as:

... pois a  camélia existe ao dicer o seu nome,
Avilés de Taramancos

Ele dixo que o xaguar prefere carne doce e que a carne de negro é carne  doce. Ele dixo que admiraba a
súa liberdade. Ele díxolle non deixes que na madrugada  morra de frío ese paxariño. Ele díxo que
atravesara a sabá de Castela absorto entre as anémonas. Ele díxolle necesito un pouco de  sosego. Ele
quixo gardar un pano que tiña  algunhas bágoas.  Ele agasalloulle un paxaro branco que lle coupo xusto –
en pechando o puño-  na cunca da man.
Ele dixo: cómpre matar a <<Superman>>.