Centro de Documentación da AELG
Memoria ourensá de Blanco Amor e historia do roteiro "A esmorga"
25 de novembro de 2004
Valcárcel, Marcos
Fonte: Revista das letras, nº542 (novembro 2004)