Marcelino
Fernández Mallo

O bolseiro de Ingatex
 Narrativa (Novela)
 2018
 Edicións do Peirao