Centro de Documentación da AELG
A memoria tamén arde mal. Sobre Os libros arden mal, de Manuel Rivas
Autores/as relacionados/as:
Fonte: Protexta 01, Inverno 06-07 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)