Manuel
Rivas

O último día de Terranova
 Narrativa (Novela)
 novembro de 2015
 Xerais