Centro de Documentación da AELG
Unha semana despois
Pereira Valcárcel, Manuel
Fonte: Madrygal. Revista de Estudios Gallegos. Volumen 7 (2004)