(1929 - 2004)

Manuel María

Edipo
 Teatro
 2003
 Premio Villar Ponte de Teatro do Centro Galego de Bos Aires, 1961. Edición e estudo introdutorio de Miguel A. Mato Fondo
 Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor
 A Coruña

 Teatro textual
 Traxedia
 Indeterminado. Variado
 media
 Int. Estancias do Pazo de Tebas. Ext. Camiño. Paisaxe grega. Aldea
 Personaxe colectivo: coro
 2 feminina/s e 11 masculina/s
 Antígona acompaña a seu pai, o vello rei de Tebas, exhausto e atormentado, no seu deambular sen destino polos camiños