Centro de Documentación da AELG
Antoloxía poética (1997) - Oráculos para cabalinhos-do-demo. Escolma.
Manuel María
v2manuelmariaarcadia.html
ARCÁDIA


DURANTE toda a miña vida andei
a soñar, longa e fondamente,
coa Arcadia maravillosa, lonxana
e lexendaria.
                    Viaxei a Grecia
e, con olIos atentos e avarentos,
contemplei a Arcadia: é unha
paisaxe de oliveiras e penedos,
gris e brava, onde hai un povo,
pequeno e miserento, chamado
Paradisus: nada menos.
                                        Todo
era árido, pobre e desolado.
Entón fechei os ollos cara afora
e abrinnos cara adentro.
                                   E puden
ollar a Arcadia feliz e verdadeira

                        Oráculos para cavalinhos-do-demo (1986)