Centro de Documentación da AELG
A luz ressuscitada - Rosas
Manuel María
Le: Fraga Rodríguez, Xan M.
Lugar de gravación: Casa do Concello
(A Coruña)
Ano de gravación: 2007