Manuel
Lourenzo

Suite Artabria
 Teatro
 setembro de 2017
 XXIII Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais, 2016
 Xerais
 Vigo

 Teatro textual
 Drama
 Teatro realista
 media
 Int. Local en obras. Int. Sala de estar dun ático ruinoso. Int. Semisoto.
 5 feminina/s e 8 masculina/s
 Tres historias marcadas pola morte e a loita pola supervivencia teñen como escenario tres barrios distintivos da cidade da Coruña.