Manuel
Lourenzo

Flores de Dunsinane
 Teatro
 maio de 2010
 Edicións Xerais. Premio Álvaro Cunqueiro para Textos Teatrais 2009. Premio AELG 2011 - Teatro
 Xerais
 Vigo

 Teatro textual
 Traxedia
 media
 Estancias interiores dun castelo escocés.
 1 feminina/s e 2 masculina/s
 O moribundo rei de Escocia convoca aos espíritos de Lady MacBeth e MacBeth.