Centro de Documentación da AELG
Cales son as lecturas que alimentan a túa obra?
Lugar de gravación: Fundación Penzol (Vigo)
Ano de gravación: 2012
Forcadela, Manuel