Centro de Documentación da AELG
Como un adeus
Obra: Setembro Stradivarius
Autor/a: Álvarez Torneiro, Manuel
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2009
Álvarez Torneiro, Manuel