Centro de Documentación da AELG
Música Reservada - Delicioso é perder tempo
Villalta, Luísa
Le: Veiga, Eva
Lugar de gravación: Casa do Concello
(A Coruña)
Ano de gravación: 2007