Centro de Documentación da AELG
Cal é a orixe da túa vocación investigadora?
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes (A Coruña)
Ano de gravación: 2013
G. Soto, Luís