Centro de Documentación da AELG
Premio de novela "Blanco Amor"
12 de setembro de 1986
Autores/as relacionados/as:
Fonte: Heraldo de Vivero