Centro de Documentación da AELG
[Texto íntegro]
Obra: Porca miseria
Autor/a: Queizán, María Xosé
Lugar de gravación: MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2008
Costas, Ledicia