Centro de Documentación da AELG
Os libreiros premian a Luís Rei Núñez, Justo Beramendi e Xosé María Álvarez Cáccamo
12 de abril de 2008
Fonte: www.vieiros.com