Centro de Documentación da AELG
Marcos Valcárcel. O valor da xenerosidade - Os soños (autoría de Justo Beramendi)
Obra colectiva
Le: Beramendi, Justo
Lugar de gravación: Sala Circular do Auditorio de Galiza
(Compostela)
Ano de gravación: 2010