Centro de Documentación da AELG
Pintor, pintor
Soto, Isabel
Fonte: Protexta 17, Inverno 11 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)