Centro de Documentación da AELG
Caza imaxinaria
Soto, Isabel
Fonte: Protexta 09, Inverno 08-09 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)