Centro de Documentación da AELG
Máis que cadeiras
González Fernández, Helena ; López Silva, Inma ; Reimóndez, María ; Vilavedra, Dolores
Fonte: Protexta 18, Verán 11 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)