Centro de Documentación da AELG
Dramaturxia nas ondas
López Silva, Inma
Fonte: Protexta 11, Verán 09 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)