Centro de Documentación da AELG
Opereta de animais
López Silva, Inma
Fonte: Protexta 10, Primavera 09 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)