Centro de Documentación da AELG
Espectadores para o futuro
López Silva, Inma
Fonte: Protexta 06, Primavera 08 Especial LIX (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)