Centro de Documentación da AELG
A parábola do cazador cazado
López Silva, Inma
Fonte: Protexta 04, Outono 07 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)