Centro de Documentación da AELG
Tradición oral
19 de xuño de 2004
J. R. A.
Fonte: www.elpais.com