Centro de Documentación da AELG
'Aínda está por escribir a grande obra galega sobre o mar'
30 de xuño de 2005
Xan Carballa
Autores/as relacionados/as:
Fonte: A Nosa Terra, nº 1.182