Centro de Documentación da AELG
Fernando Pérez-Barreiro dende os montes de Cumbria
7 de febreiro de 2010
Fernández Naval, Francisco X.
Fonte: Diario de Ferrol