Centro de Documentación da AELG
Carta a Fernando Pérez Barreiro-Nolla
2 de xaneiro de 2011
Fernández Naval, Francisco X.
Fonte: Diario de Ferrol