Centro de Documentación da AELG
Breve historia dunha viaxe a unha realidade afastada e próxima
29 de xuño de 2010
Fernández Naval, Francisco X.
Fonte: La Voz de Galicia