Centro de Documentación da AELG
Crónica dunha viaxe seguindo a pegada da División Azul
10 de abril de 2011
Fernández Naval, Francisco X.
Fonte: La Voz de Galicia