Centro de Documentación da AELG
Bóveda, artífice da construcción da nación
27 de novembro de 2003
Carballo, Francisco
Fonte: Revista das letras, nº 493 (novembro 2003)