Centro de Documentación da AELG
[Fragmento]
Obra: As cruces de pedra na Galiza (Discurso de ingreso na RAG, 1934)
Autor/a: Castelao, Afonso Daniel Rodríguez
Lugar de gravación: Museo Provincial (Lugo)
Ano de gravación: 2011
Arribas Arias, Fernando