Centro de Documentación da AELG
Textos que fixen por encarga - Mulleres de Ciudad Juárez
Espinosa, Estíbaliz
Lugar de gravación: Casa do Concello
(A Coruña)
Ano de gravación: 2007