Esther F.
Carrodeguas

Dramaturxia Galega Actual - Vol I
 Teatro
 abril de 2018
 Á Feira Edicións. Obras recollidas: Dramaturxia das Mulheres, de Inherente Teatro; Tras Tannhäuser, de Ernesto Is; Loló e Mamá, de Esther F. Carrodeguas; e A enterradora, de Miguel Sande