Emma
Pedreira

s/t
 Poesía
 novembro de 2015
 Edicións Xerais. Premio Gonzalo López Abente en 2015