Emma
Pedreira

Libro das mentiras
 Poesía
 2012
 Premio Poesía Concello de Carral, 2011. Edicións Espiral Maior