Emma
Pedreira

Casa de orfas
 Poesía
 abril de 2005
 Edicións Espiral Maior. Premio Fiz Vergara Vilariño, 2005