Emma
Pedreira

Os cadernos d'amor e os velenos
 Poesía
 abril de 2002
 Espiral Maior. Premio de poesía Centenario de Fermín Bouza-Brey, 2001