Emma
Pedreira

As posturas do día
 Poesía
 outubro de 2001
 Accésit no XI Certame de Poesía Rosalía de Castro da Casa de Galiza en Córdoba. Edicións Follas Novas