Emma
Pedreira

Grimorio
 Poesía
 novembro de 2000
 XII Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón. Ediciós do Castro