Emma
Pedreira

Diario bautismal dunha anarquista morta
 Poesía
 decembro de 1999
 Edicións Espiral Maior. Premio Xohán Carballeira do Concello de Bueu, 1998.