Centro de Documentación da AELG
Visión de xénero na crítica literaria galega feita na Galiza
Martínez Delgado, Verónica
Fonte: Madrygal, 2015, 18, Núm. Especial 57-59