Centro de Documentación da AELG
Das viaxes maiúsculas - Limiar (autoría de Emilio Xosé Ínsua)
Tabuyo, Domingo