Centro de Documentación da AELG
Contra a teima taxonómica
Vilavedra, Dolores
Fonte: Protexta 07, Verán 08(Suplemento de libros da revista Tempos Novos)