Centro de Documentación da AELG
Vía de escape
Vilavedra, Dolores
Fonte: Protexta 01, Inverno 06-07 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)