Centro de Documentación da AELG
Regreso
Obra: O sol entre os dedos
Autor/a: Valcárcel, Xulio L.
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2009
Varela Puñal, Diana